دانستنی در مورد پوشاک

به نام خداوند مهربان     بودجه بندی مهارت خیاط لباس شب و عروس و کد استاندارد: 1 / 3 / 1 /97 / 91 – 7گروه پوشاک کار و دانش مازندران – اباذری

 

شماره و عنوان توانایی

بودجه بندی مهارت خیاط لباس شب و عروس به تفکیک توانایی

 

توانایی 1

تونایی پیشگیری از حوادث ضمن کار و رعایت بهداشت و نکات ایمنی

کتاب ایمنی و بهداشت فصل 11 ارگونومی

کتاب نازکدوزی جلد 1 صفحه 30 و صفحه 42

 

توانایی 2

توانایی شناخت ابزار کار خاص لباس شب و عروس و کاربرد هر یک

نازکدوزی جلد 1 – پیمانه مهارتی 4

واحد کار ( 2 ) صفحه 96 تا صفحه 108 { آشنایی با پارچه خاص لباس شب و عروس   ( مخمل و حریر )

نازکدوزی جلد 2 چاپ قبلی- پیمانه مهارتی 10  صفحه 158 تا 164{ پارچه های کشی                                                                     صفحه 183 تا صفحه 190 { دوخت                                                                                         پارچه های بافت و گیپور                                                                                                                  کتاب لباس شب و عروس اکرم تشکری صفحه 32 تا 39 { آشنایی با ملزومات  لباس      ( تور – کش – قیطان – روبان .... )

 

توانایی 3

توانایی کار با انواع چرخ خیاطی اورلوک سه نخ و پنج نخ و راسته دوز صنعتی و سر دوز

نازکدوزی جلد 1 – پیمانه مهارتی 1 صفحه 1 تا صفحه 33

 

توانایی 4

تونایی دوخت های مقدماتی ( اولیه ) خاص لباس شب و عروس

نازکدوزی جلد 1  پیمانه مهارتی 6 واحد کار 10 { صفحه 285 و صفحه 286                                                                                  { دوخت انواع قزن

                         پیمانه مهارتی 6 { صفحه 120 تا صفحه 129 { دوخت انواع درز

                                                                                                   پاکدوزی

                                                                                                   سردوزی

                                                                                                  دوخت دوبله

                                                                                                   لبه دوزی

نازکدوزی جلد 2 چاپ قبلی – پیمانه 10 – صفحه 183 تا صفحه 190 { تور دوزی در زوایای مختلف انواع روش های وصل تور

تکرار در توانایی 2         { برودری دوزی

                                    قیطان دوزی

کتاب لباس شب و عروس تشکری   دوخت سیم نامرئی

                                             دوخت مهره های  تزئینی                                                                                                                                                                                                                                     

                                             دوخت انواع قلاب

 

 

نازکدوزی جلد 1 پیمانه مهارتی 6

{ صفحه 326 { کش دوزی

 { صفحه 174 و صفحه 175 { دوخت لایی ارگانزا و پارچه ای

تکرار در توانایی 2 { دوخت پارچه های کشی }

کتاب شب و عروس  تشکری صفحه 100 تا صفحه 106 { تزئینات روی لباس – طرح گل و      

 

 

شماره و عنوان توانایی

بودجه بندی مهارت خیاط لباس شب و عروس به تفکیک توانایی

 

توانایی 5

تهییه الگوی لباس شب و عروس 

مهارت هنرآموز و استفاده از ژورنال و CD لباس

{ آشنایی با انواع مدل لباس شب و عروس

نازکدوزی جلد 4 - پیمانه مهارتی 1 { صفحه 30 تا 41{ انتخاب مدل متاسب با انواع اندام و سن و کاربرد اصول استفاده از خطوط

کتاب الگو و برش به روش متریک صفحه 192 { الگو اساس زیر پوش ( مورد استفاده بعنوان الگو لباس شب و عروس )

کتاب لباس شب و عروس تشکری  صفحه 107 تا 114 { رسم الگو انواع دستکش –                                                                                     ژیپون  کلاه – تور و شنل .....

صفحه 71 و صفحه 72 { سایز به سایز کردن

نازکدوزی جلد 1 – پیماه مهارتی 4 صفحه 80 تا صفحه 82 { شماره گذاری الگو پهن کردن الگو سرو ته گذاشتن الگو

نازکدوزی جلد 5- واحد کار 7- صفحه 211 تا صفحه 274 { رفع عیب اندام بوسیله پاترون اصول اصلاح الگو

نازکدوزی جلد 2- صفحه 13 تا صفحه 56 { اصول انتقال پنس مدلسازی

 

توانایی 6

توانایی  برش انواع مدل لباس شب و عروس

نازکدوزی جلد 1 پیمانه مهارت 4{ صفحه 80 تا صفحه 112{ آشنایی با راه و بیراه پارچه برش قطعات الگو محاسبه مقدار پارچه لازم چسبیدن قطعات الگو

تکرار در توانایی 4 { آشنایی با انواع پارچه های خاص .....

نازکدوزی جلد 4 واحد سوم کار – صفحه 84 تا صفحه 90 { اصول انتخاب رنگ پارچه متناسب با اندام و چهره

نازکدوزی جلد 1- پیمانه مهارتی صفحه 44 و 45 و 46 { اتو زدن پارچه قبل از برش

کتاب لباس شب و عروس اکرم تشکری صفحه 89{ برش پارچه و آستری

نازکدوزی جلد 2 چاپ قبلی – پیمانه مهارتی 10 صفحه 183 تا صفحه 190 { برش گیپور ...

 

 

 

 

 

شماره و عنوان توانایی

بودجه بندی مهارت خیاط لباس شب و عروس به تفکیک توانایی

 

توانایی 7

توانایی دوخت لباس شب و عروس

نازکدوزی جلد 1 – پیمانه  مهارتی 4 صفحه 109 تا 112{ وصل کردن قطعات الگو ( تکرار در توانایی 6)

نازکدوزی جلد 2 چاپ قبلی- پیمانه مهارتی 10 صفحه 194 ت صفحه 200{ توانایی دوخت لباس شب وکلته – فنر – لایی – آستر

تکرار در توانایی 5 { دوخت دستکش – تور سر – شنل . . . }

تکرار در توانایی 6 { اصول اتو کاری لباس

نازکدوزی جلد 1- پیمانه مهارتی 6 { صفحه 314 و صفحه 315 } دوخت اپل و اپل گذاری ( ارگانزا)و مهارت هنر آموز{ پرو لباس و رفع ایراد آن

 

توانایی 8

توانایی انجام دوخت های تزئینی

تکرار در توانایی 4و2 (شب و عروس تشکری) { صفحه 32 تا صفحه 39، صفحه 100 تا صفحه 106{ قیطان دوزی، برودری دوزی، پولک دوزی، لنگ دوزی، تزئینات پارچه ای

توانایی 9

توانایی بسته بندی لباس شب و عروس

مهارت هنر آموز { تا زدن صحیح لباس در بسته ، اصول چیدن و قطعات آن در بسته

توانایی 10

توانایی کار روی مانکن

تکرار در توانایی 4 ( نازکدوزی جلد 2 – چاپ قدیم – پیمانه 10 ص 183 تا ص190 {برش گیپور مهارت هنر آموز -> برش گیپور روی مانکن

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۲۵ساعت ۹ قبل از ظهر  توسط مانا اباذری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
دفتر کارشناسی کار دانش
سایت فنی حرفه ای
گروه خیاطی فنی مازندران
خیاطی ودوخت تزئینی ساری
هنرستان اعتضادی امل
دبیر خانه راهبری پوشاک
دفتر کار دانش
گروه طراحی دوخت رامسر
سایت صنایع دستی ایران
کار دانش مازندران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
جدول زمانبندی دروس
استاندارد مهارت ها
بانک سوال
جدول دروس
اخبار مهم
کاربرگ تجهیزات مصرفی استاندارد
منابع کمک اموزشی
ژورنال لباس
صورتجلسات و نشست ها
بازدیدها
کارگاه اموزشی
جدول دروس
جدول بارم بندی دروس
بودجه بندی مهارت ها
مقاله
پیوندها
گروه قانون کار مازندران
گروه طراحی دوخت استان مرکزی
گروه طراحی دوخت استان کرمانشاه
گروه طراحی دوخت شهرستان های تهران
گروه طراحی دوخت استان فارس
گروه طراحی دوخت استان خوزستان
سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری
'گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه ازاد اسلامی یزد
سایت لوتوس
سایت هاکوپیان
دفتر برنامه ریزی و تالیف اموزش های فنی حرقه ای کار دانش
اداره اموزش های فنی حرفه ای کاردانش مازندران
'گروه طراحی دوخت فنی حرفه ای شهر تهران
گروه طراحی دوخت کار دانش استان قزوین
سایت طراحی لباس(خانم ترابیان)
طراحی الگو لباس ودوخت
گروه تکنولوژی گروههای اموزشی مازندران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM